Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
OBWIESZCZENIE o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania została wydana decyzja o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych..."
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
Data publikacji: 02-07-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Warszawa, 25 czerwca 2020 r. WOJEWODA MAZOWIECKI SPN-11.7570.1.39.10.2018.KP Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego marki Chevrolet Epica WI 4700K
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza wyniki przetargu nieograniczony na sprzedaż samochodu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-06-2020
Obwieszczenie Rady m.st. Warszwy o podjęciu uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg.
OBWIESZCZENIE Rady m.st. Warszawy o podjęciu uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2020
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2020
OGŁOSZENIE
Na podstawie uchwały nr 3038/2020 Zarządu dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 25.05.2020 r. z zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy wydzielono lokal mieszkalny do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata na realizację zadań ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2020
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data publikacji: 10-06-2020
Rekomendacje ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Uchwała nr 4035/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 03.06.2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2020
Nabór kandydatów do II edycji stypendiów m.st Warszawy dla doktorantów
Na podstawie uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942)   Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów   Celem stypendiów jest wspieranie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2020
Ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 9 czerwca 2020 r.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 9.06.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy (w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-06-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu służbowego
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych..."
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz.U.2018.2188 z późn. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2020
Ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 18 maja 2020 r.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 18.05.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2020
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej (dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej). Obowiązek ogłoszenia dokumentu wynika z  art. 37 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2020
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą „Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe