Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

UCHWAŁA NR 3339/2021 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 15 grudnia 2021 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 3270/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 24 listopada 2021 roku w sprawie   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2021
UCHWAŁA NR 3338/2021 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 15 grudnia 2021 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 3269/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 24 listopada 2021 roku w sprawie   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2021
UCHWAŁA NR 3337/2021 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 15 grudnia 2021 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 3268/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 24 listopada 2021 roku w sprawie   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Warszawa, 19 - 11 - 2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie WA.ZUZ.6.4210.713.2021.MSK OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 S 4 i art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2021
Uchwała nr 3272/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z 24 listopada 2021 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą: „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2021
Uchwała nr 3273/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z 24 Listopada 2021 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą: „Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2021
Uchwała nr 3271/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z 24 Listopada 2021 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą: „ Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2021
Uchwała nr 3270/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z 24 listopada 2021 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2021
Uchwała nr 3269/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z 24 listopada 2021 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2021
Uchwała nr 3268/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 24 listopada 2021 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Wsparcie psychospołeczne młodzieży oraz jej rodziców i/lub opiekunów oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2021
Informacja o Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024
                                                     INFORMACJA W SPRAWIE ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2021
Informacja w sprawie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) w lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2021
Informacja w sprawie wieloobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) w lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022
Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja Zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2022-2024
Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2022-2024. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022 roku
Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022 roku.  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2021
Ogłoszenie o przyjęciu Analizy Kosztów i Korzyści
Ogłoszenie o przyjęciu Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2021
Uchwała nr 3215/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 3.11.2021r.
Uchwała w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2021 – 2024 pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2021
Uchwała nr 3191/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m. st Warszawy z 29.10.2021r.
Uchwała w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2021 – 2024 pod nazwą: „Działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe