Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Konkurs - Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie
Miasto st. Warszawa ogłasza pisemny konkurs ofert na "Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu ms.t. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie. KONKURS ZAKOŃCZONO ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2014
Konkurs - Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (ul. Sandomierska 12)
Miasto st. Warszawa ogłasza pisemny konkurs ofert na Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-09-2014
Wyniki kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny
Urząd m.st. Warszawy zakończył kontrolę w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25. Wystąpienie pokontrolne w załączniku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2014
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 427, z późn. zm., dalej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2014
Informacja o transporcie dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
Informacja o transporcie w trakcie referendum Wyborcy niepełnosprawni poruszający się na wózkach inwalidzkich w celu dotarcia do lokalu wyborczego mogą skorzystać ze specjalistycznego transportu. W tym celu należy zadzwonić na numer (22) 870 08 08. Telefon działa w godzinach 8.00-16.00. Po ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2013
Dyżury członków Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie w dniach 11 i 13 października 2013 roku
Data publikacji: 09-10-2013
Uchwała w sprawie wyboru Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie
Uchwała nr 4/2013 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2013
Uchwała w sprawie wyboru Sekretarza Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie
Uchwała nr 3/13 Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru Sekretarza Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2013
Uchwała w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Warszawie
Uchwała nr 2/13 Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2013
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji dla spraw referendum w Warszawie
Uchwała nr 1/13 Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2013
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18.09.2013 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18.09.2013 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw referendum w Warszawie w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji zarządzonych na dzień 13 października 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2013
Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 września 2013 r.
Obwieszenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 września 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-09-2013
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 sierpnia o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji
Data publikacji: 04-09-2013
Terminy czynności dotyczących udziału osób niepełnosprawnych w referendum w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy zarządzonego na dzień 13 października 2013 roku
Data publikacji: 04-09-2013
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 roku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 roku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2013
Informacja o zamiarze realizacji przedsięwzięcia mającego na celu nabycie na własność m.st. Warszawy gotowych do zamieszkania lokali mieszkalnych
Prezydent m.st. Warszawy informuje o zamiarze realizacji przedsięwzięcia mającego na celu nabycie na własność m.st. Warszawy gotowych do zamieszkania lokali mieszkalnych wybudowanych przez dewelopera na nieruchomościach gruntowych stanowiących jego własność lub będących w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2013
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
Ogłoszenie  w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-08-2012
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej jako: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-02-2012
Nabór kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych m.st. Warszawy i Sądów Rejonowych m.st. Warszawy w kadencji 2012-2015
Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 Nr 98 ust. 1070 z późniejszymi zmianami) Ogłaszam nabór kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych m.st. Warszawy i Sądów Rejonowych m.st. Warszawy w kadencji 2012 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2011
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla miasta stołecznego Warszawy
Urząd m.st. Warszawy ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. 2. Ofertę ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2011

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe