Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Ogłoszenie o zmianie uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Termin składania ofert przedłużony do dnia 05.01.2017 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży Termin składania ofert: 30.12.2016 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Termin składania ofert: 30.12.2016r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2016
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2016-2019
  O G Ł O S Z E N I E w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2016
Konkurs na wynajem powierzchni użytkowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi Sali Toastów w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Pałacu Ślubów przy ul. Kłopotowskiego 1/3
Urząd m.st. Warszawy ogłasza konkurs na wynajem powierzchni użytkowej 57,61 m2 w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie obsługi Sali Toastów w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Pałacu Ślubów przy ul. Kłopotowskiego 1/3 w Warszawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2016
Ogłoszenie o konkursie i specyfikacja konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych
Ogłoszenie o konkursie i specyfikacja konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-11-2016
Konkurs na wynajem powierzchni użytkowej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie obsługi Sali Toastów w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6 w Warszawie
Urząd m.st. Warszawy ogłasza konkurs na wynajem powierzchni użytkowej  189,40 m2 w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie obsługi Sali Toastów w siedzibie  Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6 w Warszawie. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-10-2016
Ogłoszenie o ponownym publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy
Ogłoszenie o ponownym publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2016
Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie
Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2016
Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy
Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-07-2016
Ogłoszenie o ponownym publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy
Ogłoszenie o ponownym publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2016
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
O G Ł O S Z E N I E w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-05-2016
Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy
Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów Urzędu m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-07-2016
Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
informacje dostępne na stronie: http://mpwik.com.pl/dla-klienta/woda/jakosc-wody ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-02-2016
Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc DE MINIMIS Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-04-2021
Obwieszczenie
Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., reprezentowanej przez Pana Sławomira Gawałko – Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o., w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2015
Wzory formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dział V (Koszty postępowania), rozdział 3 (zwolnienie od kosztów sądowych, oddział 2 (Prawo pomocy) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-09-2015
Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy". ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-08-2015
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2016-2019
O G Ł O S Z E N I E w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2016-2019 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2015
Konsultacje w zakresie rozwoju sieci bezprzewodowej z usługą bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych
Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu konsultacji, do których zaprasza przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy od dnia 3 marca 2015r. do dnia 6 marca 2015 r. Przedmiotem konsultacji jest planowany rozwój sieci bezprzewodowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-02-2015

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe