Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku
nazwa zadania konkursowego:  Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku
nazwa zadania konkursowego:  Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku
nazwa zadania konkursowego:  Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku
nazwa zadania konkursowego:  Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-11-2022
Drugie ogłoszenie o zamiarze zbycia 33 sztuk zdemontowanych kaloryferów stalowych
Drugie ogłoszenie o zamiarze zbycia 33 sztuk zdemontowanych kaloryferów stalowych. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2022
Uchwała nr 4196/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 16 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2023-2024 pod nazwą „Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako czynniki chroniące wobec: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2022
Uchwała nr 4195/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 16 listopada 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w   2023 roku. Uchwała nr 4195 ws. powołania komisji konkursowej.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2022
Uchwała nr 4194/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 16 listopada 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2023-2024 pod nazwą „Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako czynniki ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2022
Uchwała nr 4193/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 16 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, jako kontynuacja i uzupełnienie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2022
Uchwała nr 4192/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 16 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Wsparcie psychospołeczne młodzieży, jej rodziców i/lub opiekunów oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2022
Uchwała nr 4191/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 16 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2022
Informacja o wyniku przetargu na zbycie 33 sztuk zdemontowanych kaloryferów stalowych
Informacja o wyniku przetargu na zbycie 33 sztuk zdemontowanych kaloryferów stalowych. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie stwierdzenia, że grunt zajęty pod część drogi gminnej – ulicę Loteryjki (...) stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością gminy Warszawa Bielany
Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, został zebrany materiał dowodowy w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa (...) przez Gminę Warszawa Bielany prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej – ulicy Brązowniczej (...)
Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, został zebrany materiał dowodowy w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa na podstawie art. 73 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie stwierdzenia, że grunt zajęty pod część drogi gminnej – ulicę Żółwią (...) stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością gminy Warszawa Bielany
Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, został zebrany materiał dowodowy w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie stwierdzenia, że grunt zajęty pod część drogi gminnej – ulicę Prozy (...) stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością gminy Warszawa Bielany
Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, został zebrany materiał dowodowy w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie stwierdzenia, że grunt zajęty pod część drogi gminnej – ulicę Prozy (...) stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością gminy Warszawa Bielany
Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, został zebrany materiał dowodowy w trybiea art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-11-2022
Ogłoszenie o przystąpieniu przez m.st. Warszawę do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) ogłaszam, że miasto stołeczne Warszawa przystąpiło do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2022
Ogłoszenie o zamiarze zbycia 33 sztuk zdemontowanych kaloryferów stalowych
Ogłoszenie o zamiarze zbycia 33 sztuk zdemontowanych kaloryferów stalowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2022
Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie WA.ZUZ.6.421.515.2022.KAK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe