Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WA.ZUZ.6.4210.181.2021.KK OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej KPA w związku z art. 401 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 zpóźn.zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2021
Uchwała nr 3144/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 4 października 2021r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w latach 2021-2024
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2021-2024 Powołanie członków komisji konkursowej 2021 2024.ost.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021
Uchwała nr 3145/2021 z 4 października 2021r., w sprawie zmiany Uchwały nr 3079/2021 z 15 września 2021r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 3079/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 15 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2021 – ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2021
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Analizy kosztów i korzyści
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2021
UCHWAŁA nr 3123/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 29.09.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. War
Uchwała konkursowa 3123 pwd 2021 - 2024.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2021
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2021/2022
Zarządzenie nr 1635/2021 z 24-09-2021w sprawie ogłoszenia listy stypendystów Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2021/2022 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2021
Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2021
Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2021
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Na podstawie art. 10 § l, art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2021
Obwieszczenie PGW Wody Polskie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.08.2021 r. Na podstawie art. 61 Ś 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-09-2021
Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2021
Sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2021
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor, Zarządu Zlewni w Warszawie INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor, Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 615 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W
Data publikacji: 21-07-2021
Uchwała nr 2925/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 8.07.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2495/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 24.02.2021 roku w sprawie Harmonogramu realizacji zadań
Uchwała zmieniająca 2925_2021.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Warszawa, 2 lipca 2021 r.   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2021
Ogłoszenie
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe