Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Urzędu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy
Data publikacji: 17-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Ogłoszenie Prezydent m.st. Warszawy o powołaniu komisji stypendialnej stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.
ogłioszenie składu komisji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, ul. Gandhi I. 9 i ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Data publikacji: 09-09-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Data publikacji: 09-09-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
WA.ZUZ.6.4210.399.2020.AZ Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody w Warszawie na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-09-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
SPN-11.7570.17.88.2019.KP Wojewoda Mazowiecki - stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 8 oraz art. 113 ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
SPN-11.7570.17.125.19.2019.KP   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście.
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej jako K.p.a., w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 7498/3171155 części we współwłasności nieruchomości  położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w obrębie 1-10-79, oznaczonej jako działki 49/61, 49/63, 55/6, 55/9 o łącznej pow. 0,0237 ha ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
w sprawie ustalenia odszkodowania - dot. działki nr 13/1 z obrębu 1-09-55 (wydzielona z działki ew. nr 13) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usług weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów, postępowanie nr KZP-XII-WZP.271.58.2020. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2020
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów
Warszawa, dnia   5     sierpnia 2020 r.             Znak sprawy:   KZP-XII-WZP.271.49.2020   Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych [1] na: Świadczenie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe