Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor, Zarządu Zlewni w Warszawie INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor, Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 615 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W
Data publikacji: 21-07-2021
Uchwała nr 2925/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 8.07.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2495/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z 24.02.2021 roku w sprawie Harmonogramu realizacji zadań
Uchwała zmieniająca 2925_2021.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Warszawa, 2 lipca 2021 r.   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2021
Ogłoszenie
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2021
Ogłoszenie
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2021
Ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 1 lipca 2021 r.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 1.07.2021 r. wprowadzone zostają następujące zasady obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2021 i 2022
Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2021
Rekomendowanie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Uchwała nr 6421/2021 Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy z 26.05.2021 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-06-2021
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data publikacji: 24-05-2021
Ogłoszenie - nabór na stypendia dla doktorantów
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy  Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań  oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Warszawa,26 kwietnia 2021 r. WOJEWODA MAZOWIECKI SPN-11.7570.17.93.2019.KP Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania W ojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2021
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Uchwała Nr 6171/2021 Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy z 21.04.2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Znak sprawy: DLI-II.7621.48.2019.ML.34 (DLI-II.4621.52.2019.ML) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, i art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Nazwa zadania konkursowego: "Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku". ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2021
Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy
Prezydent m.st. Warszawy, działając na podstawie art. 15 zzzzzn ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2021
Uchwała Nr 2495/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2021 roku
Uchwała 2495_2021.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-03-2021
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Warszawa, dnia 15 lutego 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie WA.ZUZ.6.4210.54.2021.ST INFORMACJA   o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-02-2021
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, zawiadamia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe