Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Uchwała Nr 3983/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota z 10 sierpnia 2022 r.
Uchwała 3983/2022 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2022
Uchwała nr 3972/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 3 sierpnia 2022r.
W sprawie zmiany Uchwały nr 3550/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 9 marca 2022 roku w sprawie Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2022 roku   Uchwała nr 3972_2022_.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-08-2022
Obwieszczenie w spr. wydania decyzji środowiskowej. Budowa zespołu przemysłowo- magazynowo- usługowego z zapleczem socjalno- biurowym oraz infrastruktura techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Jaworowej
Raszyn, dnia 20.07.2022 r. OŚGK.6220.25.2021.MM(13) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2022
Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej
informacja o wydzaniu decyzji.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2022
Informacja o wydaniu decyzji WSPN.DT.7581.7.2021.MC Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Informacja o wydaniu decyzji   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)   Wojewoda Kujawsko-Pomorski   podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Mogileńskiego z dnia 15 kwietnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2022
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie o decyzji PKP.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2022
Uchwała nr 3832/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 15 czerwca 2022r.
w sprawie zmiany   Uchwały nr 3550/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 9 marca 2022 roku w sprawie   Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2022 roku.   Uchwała nr 3832_2022 .docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-06-2022
Ogłoszenie - spotkanie informacyjne ws. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dzielnicy Wawer
OGŁOSZENIE_SPOTKANIE_Centrum_Kultury_bez_podpisu.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2022
Wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, j.t.) Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2022
Ogłoszenie - nabór na stypendia dla doktorantów
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy  Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań  oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-05-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lolkalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji
Data publikacji: 08-06-2022
Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli
Sąd wzywa do odbioru depozytu w terminie 3 lat. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2022
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022 roku
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2022
Zniesienie ograniczeń w zakresie obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 16 maja 2022 r.
Ogłoszenie nr 10 z 13 maja 2022 r. informujące o zniesieniu ograniczeń obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) Od 16 maja 2022 r. znoszę ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic), które były wprowadzone ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2022
Zarządzenie nr 654/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-04-2022
Uchwała nr 3613/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z 30 marca 2022 r.
  W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2021 roku wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota   w 2021 roku   Uchwała nr 3613_2022 LPPU 2021_.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2022
Uchwała nr 3614/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy z 30 marca 2022 r.
W sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2022
Postanowienie
Sygn. akt II C ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-03-2022
Ograniczenia w zakresie obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od 28 marca 2022 r.
Ogłoszenie nr 9 z 25 marca 2022 r. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 28.03.2022 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-03-2022
Uchwała nr 3573/2022 Zarządu Dzielnicy Ochota m.t. Warszawy z 16 marca 2022 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2022 . uchwała 3573_ 2022.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe