Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „ kpa ”, i art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Uchwała Nr 2286/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 21 stycznia 2021 r w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w 2021 roku
Uchwała rekomendująca 2286.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Uchwała Nr 2285/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 21 stycznia 2021 r w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w 2021 roku
Uchwała rekomendująca 2285.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających 2020-2023
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, dalej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2021
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.256, z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzenia wodnego, tj. drenowania na działce nr ew. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Warszawa, 22 — 12 - 2020 r. WA.ZUZ.6.421.683.2020.MJW Obwieszczenie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), zawiadamiam o wydaniu w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2020
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Uchwała Nr 2111/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 16 grudnia 2020 r
Uchwała.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2020
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 130/SPEC/2020
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 130/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa-Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Zgodnie z art. 61 5 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 1975/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2020 roku
uchwała 2056/2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2020
Świadczenie usług weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów, postępowanie nr KZP-XII-WZP.271.108.2020.
Data publikacji: 05-01-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego Zgodnie z art. 61 5 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7,  art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2020
Obwieszczenie Rady m.st. Warszwy o podjęciu uchwały nr XXXIX/1244/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na
Obwieszczenie Rady m.st. Warszawy o podjęciu uchwały nr XXXIX/1244/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Uchwała Nr 1940/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2020 r
UCHWAŁA 1940_2020.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-11-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe