Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ursynów > Ogłoszenia i informacje [Ursynów]

Ogłoszenia i informacje [Ursynów]

  Drukuj
 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, ul. Gandhi I. 9 i ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Data publikacji: 09-09-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Data publikacji: 09-09-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
SPN-11.7570.17.88.2019.KP Wojewoda Mazowiecki - stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 8 oraz art. 113 ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
SPN-11.7570.17.125.19.2019.KP   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej jako K.p.a., w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 7498/3171155 części we współwłasności nieruchomości  położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w obrębie 1-10-79, oznaczonej jako działki 49/61, 49/63, 55/6, 55/9 o łącznej pow. 0,0237 ha ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
w sprawie ustalenia odszkodowania - dot. działki nr 13/1 z obrębu 1-09-55 (wydzielona z działki ew. nr 13) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usług weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów, postępowanie nr KZP-XII-WZP.271.58.2020. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2020
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów
Warszawa, dnia   5     sierpnia 2020 r.             Znak sprawy:   KZP-XII-WZP.271.49.2020   Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych [1] na: Świadczenie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2020
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody POlskie z dnia 20.07.2020 r.
zawiadomienie o wszczęciu postepowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi ekspresowej S2 do rowy melioracyjnego PS-4 poprzez wylot W1, zlokalizowany na działce o nr ew. 74/2 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-07-2020
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.07.2020 r.
zawiadomienie o wszczęciu postepowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi ekspresowej S2 do rowu melioracyjnego PS-7 poprzez wylot W1, w km 0+373 rowu oraz wylot W2, w km 0+395 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-07-2020
Świadczenie usług weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-08-2020
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
Data publikacji: 20-07-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
OBWIESZCZENIE o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania została wydana decyzja o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych..."
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
Data publikacji: 02-07-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Warszawa, 25 czerwca 2020 r. WOJEWODA MAZOWIECKI SPN-11.7570.1.39.10.2018.KP Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania Wojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data publikacji: 10-06-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-06-2020
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych..."
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz.U.2018.2188 z późn. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2020
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej (dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej). Obowiązek ogłoszenia dokumentu wynika z  art. 37 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, marca 2020 r. SPN-11.7570.17.89.2019.10, SPN-11.7570.17.91.2019.KP SPN-11.7570.17.92.2019.KP, SPN-11.7570.17.95.2019.KP   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 201 8r., poz. 1474 ze zm.), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-03-2020

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe