Kanał Wyżej
Przeprowadzenie warsztatów artystycznych na potrzeby amatorskiego ruchu twórczego w Dzielnicy Ursynów

Treść
Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przeprowadzenie warsztatów artystycznych na potrzeby amatorskiego ruchu twórczego  na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w okresie: od 24.02.2020 r. do 30.05.2020 r., z wyłączeniem okresów: od 09 do 14.04.2020 r. i od 01 do 03.05.2020 r.(w sześciu częściach).”


Załączniki
informacja o udzieleniu zamówienia.docx
Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf
Zmiana treści IWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Załącznik nr 1 do IWZ - Formularz ofertowy - po zmianie w zakresie Części VI.doc
Załącznik nr 2 do IWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
Załącznik nr 3 do IWZ_oświadczenie o przynalezności grupy kapitałowej.doc
Załącznik nr 4 do IWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.doc
Załącznik nr 5a do IWZ - Wzór umowy - Część I.pdf
Załącznik nr 5b do IWZ - Wzór umowy - Część II.pdf
Załącznik nr 5c do IWZ - Wzór umowy - Część III.pdf
Załącznik nr 5d do IWZ - Wzór umowy - Część IV.pdf
Załącznik nr 5e do IWZ - Wzór umowy - Część V.pdf
Załącznik nr 5f do IWZ - Wzór umowy - Część VI.pdf
Załącznik nr 6a do IWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla Części I.pdf
Załącznik nr 6b do IWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla Części II.pdf
Załącznik nr 6c do IWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla Części III.pdf
Załącznik nr 6d do IWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla Części IV.pdf
Załącznik nr 6e do IWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dla Części V.pdf
Załącznik nr 6f) do IWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-po zmianach.pdf


Data ogłoszenia
2020-02-10

Data wprowadzenia:  10-02-2020

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Ursynów]

Wersja standardowa