Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ursynów > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego

  Drukuj
 

Warszawa, 22 — 12 - 2020 r.

WA.ZUZ.6.421.683.2020.MJW

Obwieszczenie


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), zawiadamiam o wydaniu w dniu 22 grudnia 2020 r. Państwu Jolancie i Mirosławowi Szumlińskim decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. na wykonanie przepustu PP/PE DN 400 na przydrożnym rowie o długości 25,00 m, w związku z potrzebą wjazdu na działkę z drogi publicznej, stanowiącą własność wnioskujących - działka o nr ewid. 27, obręb 1-09-43.27 Warszawa Ursynów.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Nadzorze Wodnym Wód Polskich w Piasecznie przy ul. T. Kościuszki 22, we wtorki i w czwartki w godzinach od 1000 do 12 00
Ponadto, stosownie do zapisu art. 49b cytowanej wyżej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.
Na podstawie art. 127 5 1 i 2 oraz 129 5 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), od wydanej decyzji, o której mowa w niniejszym obwieszczeniu przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zawiadomienie stron postępowania (doręczenie), stosownie do treści art. 49 5 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ogłoszenie nastąpiło dnia 22 grudnia 2020 r.

DYREKTR
Z up. p.o. cy Dyrektora Aneta Gawin

Załączniki:
obwieszczenie.pdf
Data ogłoszenia:
30-12-2020
Data wprowadzenia:  30-12-2020
 
 
Wprowadził Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 30-12-2020
Aktualizujący Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 30-12-2020
Zatwierdzający Nogowska-Bielejewska Grażyna (Dzielnica Ursynów) 30-12-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-12-2020
Liczba odwiedzin: 47
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe