Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ursynów > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego

  Drukuj
 

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania wodno-prawnego


Zgodnie z art. 61 5 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7,  art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) - zawiadamiam, że na wniosek Państwa Jolanty i Mieczysława Szumlińskich,  w imieniu których działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Pan Michał Kachniarz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. na wykonanie przepustu DN 400 na przydrożnym rowie o długości 25,00 m, w związku z potrzebą wjazdu na działkę stanowiącą własność wnioskujących, z drogi publicznej - działka o nr ewid. 27, obręb 1-09-43.27 Warszawa Ursynów.
W oparciu o art. 10 5 1 KPA - organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.
Wobec powyższego informuję, że zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą:
1. zapoznać się z aktami sprawy w Nadzorze Wodnym PGW Wody Polskie w Piasecznie - ul. Kościuszki 22 we wtorki i czwartki w godz. 10:00-12:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką chęć na adres marian.winiarski@wodypolskie.gov.pl
2. składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Sekretariacie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie ul. Elektronowa 2; 03-219 Warszawa.

Załączniki:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
30-11-2020
Data wprowadzenia:  30-11-2020
 
 
Wprowadził Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 30-11-2020
Aktualizujący Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 30-11-2020
Zatwierdzający Nogowska-Bielejewska Grażyna (Dzielnica Ursynów) 30-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-11-2020
Liczba odwiedzin: 59
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe