Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BS

Katalog wyżej: Ogłoszenia różne

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje - stypendia [Biuro Strategii i Analiz]

Ogłoszenie - nabór na stypendia dla doktorantów
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy  Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań  oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-05-2022
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2021/2022
Zarządzenie nr 1635/2021 z 24-09-2021w sprawie ogłoszenia listy stypendystów Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2021/2022 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2021
Ogłoszenie - nabór na stypendia dla doktorantów
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy  Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań  oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2020/2021
Zarządzenie Prezydenta m st Warszawy w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m st Warszawy dla doktorantów edycja 2020 2021.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2020
Ogłoszenie Prezydent m.st. Warszawy o powołaniu komisji stypendialnej stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.
ogłioszenie składu komisji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Nabór kandydatów do II edycji stypendiów m.st Warszawy dla doktorantów
Na podstawie uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942)   Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów   Celem stypendiów jest wspieranie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2020
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2019/2020
Zarządzenie- lista stypendystów Zarządzenie - lista stypendystów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2019
Ogłoszenie listy członków Komisji Stypendialnej
Data publikacji: 05-09-2019
Ogłoszenie - nabór na stypendia dla doktorantów
Na podstawie uchwały nr LXXIV/2101/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 9437) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2019

1


Wersja standardowa