Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami

  Drukuj
 

Wawer, ul. Jeziorowa. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym, dz. ew. 11/14 z obrębu 3-13-35, BM-WWO-DO.6833.409.2018.AWI
                                         Warszawa dn.,18.07.2019r. BM-WWO-DO.6833.417.2018.AWI   ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-07-2019
Włochy. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Rękodzielniczej 11A.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2019
Włochy. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Promienistej 38.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2019
Wawer. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kwitnącej Akacji.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2019
Okuniew. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości guntowej zabudowanej, położonej w Okuniewie, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, na rzecz współwłaściciela.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 16 lipca 2019 r. na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl , został zamieszczony wykaz nr BM-WMM-6/2019 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przysługującego miastu stołecznemu Warszawie udziału wynoszącego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2019
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzdaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Anny Jagiellonki 8.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. na stronie internetowej www.um.warszawa.pl , zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-15/2019 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Anny ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2019
Rembertów, ul. Chełmrzyńska zawiadomienie o zebranym materiale i terminie zakończenia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z dz.ew. 19/4 obręb 3-07-03
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), dalej k.p.a., że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą ewentualnie składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-07-2019
Wilanów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 37KUD (dz. 9/1, obr. 1-06-73, sygn. BM-WWO-DO.6833.38.2018.MRO)
Warszawa, dnia 08.07.2019 r. BM-WWO-DO.6833.38.2018.MRO ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2019
Wawer, ul. Juhasów. Ograniczenie sposobu korzystania z dz. ew. 44/3 z obrębu 3-12-01 poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia.
O G Ł O S Z E N I E Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2019
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym, dzielnica Wilanów, ul. Bruzdowa, dz. ew. 26/1 z obrębu 1-06-73, BM-WWO-DO.6833.438.2018.ADO
Warszawa, dnia 08.07.2019 r.   BM-WWO-DO.6833. 438 .2018.ADO   Z A W I A D O M I E N I E   O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM ORAZ O TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, iż w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2019
Wesoła, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na części dz.ew. 87/2 z obrębu 8-07-09, poprzez zezwolenie na budowę sieci wodociągowej.
OG Ł O S Z E N I E Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym  w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2019
Wilanów. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zdrowej (dz. 69/154, 69/152 obr. 1-10-14)
Urząd m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o terminie załatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 69/154 i 69/152 z obrębu 1-10-14, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-07-2019
Praga-Południe. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Roztockiej.
                                              Prezydent m. st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-07-2019
Wilanów. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy, dotyczy budowy ulic Bruzdowej i Metrycznej (dz. 7 obręb 1-06-64 i dz. 5/3 obręb 1-06-73)
Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.07.2019 r. wydane zostało zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy, dotyczącej ustalenia odszkodowanie za nieruchomość położoną w Warszawie w dzielnicy Wilanów, stanowiącą działki ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-07-2019
Ursynów. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi publicznej gminnej ulicy Rosoła i Relaksowej (dz. 1/12 z obr. 1-11-17)
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy (BM-WWO-DO.6833.15.2019.KBR dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1/12 z obrębu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2019
Praga-Południe. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 23/31.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2019
Wawer. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i terminie załatwienia sprawy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę ul. Jeziorowej, dz. 33/139 obr. 3-13-30
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i terminie załatwienia sprawy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie, w dzielnicy Wawer, stanowiącą projektowaną działkę ewidencyjną nr 33/139 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2019
Wawer. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i terminie załatwienia sprawy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę ul. Jeziorowej, dz. 55/16 obr. 3-13-34
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym i terminie załatwienia sprawy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie, w dzielnicy Wawer, stanowiącą projektowaną działkę ewidencyjną nr 55/16 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2019
Mokotów. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę ul. Woronicza (dz. ew. nr 15 i 19/1 z obrębu 1-01-27, sygn. BM-WWO-DO.6833.73.2018.MRO)
Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w dzielnicy Mokotów, stanowiącą działki ewidencyjne z obrębu 1-01-27: nr 15 o powierzchni 19 m2 i nr 19/1 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2019
Wawer, ul. Fromborska. Ograniczenie sposobu korzystania z dz. ew. 42/2 z obrębu 3-15-01 poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV.
O G Ł O S Z E N I E Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe