Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami

  Drukuj
 

Targówek. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Gilarskiej, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 26 maja 2019 r. na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, opublikowany został na okres 21 dni wykaz nr BM-WMM-4/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność miasta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-05-2020
Wawer. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o terminie załatwienia sprawy dot. dz. nr 9/5 z obr. 3-13-32, ul. Wiązana - BM-WWO-DO.6833.84.2020.RRO
Warszawa 26.05.2020 r. Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.84.2020.RRO                                           Z A W I A D O M I E N I E  O ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2020
Ursynów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi na odcinku od ul. Tramblanki do ul. Kądziołeczki, dz. nr 8/42, 8/35 z ob. 1-08-33.
Warszawa, 26 maja 2020 r. Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.22.2019.KSR   ZAWIADOMIENIE W sprawie : działki ewidencyjnej nr 8/42 i 8/35 z obrębu 1-08-33, dzielnica Ursynów, zawiadomienie o wydaniu decyzji. Na podstawie art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2020
Wilanów. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania; ul. Hoserów dz. ew. 2/3 z obrębu 1-06-63 - BM-WWO-DO.6853.14.2020.JZA
OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Wilanów. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy dot. dz. nr 7 z obr. 1-06-64 oraz nr 5/3 z obr. 1-06-73, ul. Bruzdowa - BM-WWO-DO.6833.293.2018.RRO
Warszawa 25.05.2020 r. Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.293.2018.RRO                                         Z A W I A D O M I E N I E  O TERMINIE ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Białołęka. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Szynowej, oznaczonej jako część dz. ew. nr 10/2 oraz 11/2 z obrębu 4-04-12.
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) został opublikowany wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2020
Wawer. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dot. nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 90/6 i 89/10 z obrębu 3-13-15 , ul. Kadetów - BM-WWO-DO.6833.205.2019.ADO
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.205.2019.ADO ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, iż w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-05-2020
Wawer, ul. Gajowa. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 162 z obrębu 3-11-24. BM-WWO-DO.6853.26.2020.AKL.
OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-05-2020
Wawer, ul. Węglarska – Kanał Zagoździański. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 13/3 z obrębu 3-13-20. BM-WWO-DO.6853.25.2020.AKL
OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-05-2020
Wawer, ul. Trakt Lubelski. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 5/2 z obrębu 3-14-08. BM-WWO-DO.6853.24.2020.AKL.
OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-05-2020
Wawer, ul. Frenkla. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 83/5 z obrębu 3-12-86. BM-WWO-DO.6853.23.2020.AKL.
OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-05-2020
Wawer, ul. Frenkla. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 83/6 z obrębu 3-12-86. BM-WWO-DO.6853.22.2020.AKL.
OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-05-2020
Mokotów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Orężnej 7
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronach internetowych miasta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2020
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Radłowej.
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń został zamieszczony wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), nieruchomości ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2020
Rembertów, ul. Sztandarów. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 1/2 z obrębu 3-21-28 poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN wraz z ustanowieni
OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-05-2020
Rembertów. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Jerzego.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-05-2020
Białołęka. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Parcelacyjnej/Mehoffera, oznaczonej jako dz. ew. nr 13/4 z obrębu 4-02-17.
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) został opublikowany wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2020
Wola. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Sowińskiego, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, opublikowany został na okres 21 dni wykaz nr BM-WMM-3/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2020
Rembertów. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Czwartaków.
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2020
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Jaworzyńskiej 4
ZARZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Jaworzyńskiej 4 wraz z udziałem w prawie własności gruntu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe