Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Włochy

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Włochy]

Włochy. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Aksamitnej 4a (d. ul. Aksamitnej 2)
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2014
Włochy. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Latarnika
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2014
Włochy. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Aksamitnej 4a (d. ul. Aksamitnej 2)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-10-2013
Włochy. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Łopuszańskiej 9
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-10-2013
Włochy. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Latarnika
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-10-2013
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Aksamitnej 4a (d. ul. Aksamitnej 2)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 6.08.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2013
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Łopuszańskiej 9
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 19.06.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2013
Włochy. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Latarnika
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2013
Włochy. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Statycznej róg ul. Materii
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2013
Włochy. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz studni na zawory odpowietrzające (dz. ew. 145 z obrębu 2-08-28)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 21 grudnia 2012 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2013
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Latarnika
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 06.03.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-03-2013
Włochy. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Promienistej 38
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-01-2013
Włochy. Wykaz w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krakowiaków 5B
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 3 stycznia 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2013
Włochy. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Statycznej róg ul. Materii
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2012
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Ustrzyckiej
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości że w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy placu Starynkiewicza 7/9, został na tablicy ogłoszeń wywieszony wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2012
Włochy. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Promienistej 38
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-09-2012
Włochy. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Statycznej róg ul. Materii
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2012
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej przy ul. Redaktorskiej
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości że w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy placu Starynkiewicza 7/9 został na tablicy ogłoszeń wywieszony wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia udziału Skarbu Państwa w nieruchomości stanowiącej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2012
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego (ul. Statyczna róg ul. Materii)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 20.07.2012r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-07-2012
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Janka Muzykanta)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 4.07.2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-07-2012

1, 2


Wersja standardowa