Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Włochy

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Włochy. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Promienistej 38

Prezydent m.st. Warszawy
informuje

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Promienistej 38, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o powierzchni 644 m2 w obrębie 2-08-04, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00136481/1.

III Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9, sala nr 210, II piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pokój nr 112, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. 22 257 92 14, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Data ogłoszenia:
31-01-2013
Data wprowadzenia:  28-01-2013


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-28
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-28
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-28
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-28
Wersja standardowa