Kanał Wyżej
Włochy. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Promienistej 38

Treść
Prezydent m.st. Warszawy
informuje
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Promienistej 38, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o powierzchni 644 m2 w obrębie 2-08-04, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00136481/1.
III Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9, sala nr 210, II piętro.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pokój nr 112, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. 22 257 92 14, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.Załączniki
ogłoszenie o przetargu

Data ogłoszenia
2013-01-31

Data wprowadzenia:  28-01-2013

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Włochy]

Wersja standardowa