Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Włochy > Włochy. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz studni na zawory odpowietrzające (dz. ew. 145 z obrębu 2-08-28)

Włochy. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz studni na zawory odpowietrzające (dz. ew. 145 z obrębu 2-08-28)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 21 grudnia 2012 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Biuro Techniczno-Handlowe Ciepłownictwa Wodociągów i Kanalizacji „CEWOK” Sp. z o.o. reprezentujące Energetykę Ursus Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy, stanowiącej dz.ew. 145 z obrębu 2-08-28, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2xDN 200/315 oraz budowie studni na zawory odpowietrzające, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony ulicami: Przepiórki, Piątkowską, Świerszcza do ul. Obywatelskiej, stanowiącym treść uchwały Rady Gminy Warszawa -Włochy nr 62/XI/99 z dnia 9 czerwca 1999 r.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
29-04-2013
Data wprowadzenia:  29-04-2013
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-04-2013
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-04-2013
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-04-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-04-2013
Liczba odwiedzin: 765

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe