Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wesoła

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Wesoła]

Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego i przewodu wodociągowego (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 35a)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 26 lipca 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2014
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego średniego ciśnienia (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 33a i 34a)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 26 lipca 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2014
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. S. Berenta
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-01-2014
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej (dz. nr 33/2, obręb 8-06-04)
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2013
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej (dz. nr 31/3, obręb 8-06-04)
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Koziej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-10-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Koziej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-10-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Grabiny
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-10-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Grabiny
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego ul. Grabiny
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. C. Godebskiego
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl , zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. S. Berenta
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl , zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. A. Mickiewicza
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl , zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Powstańców Warszawy 7
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl , zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2013
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl , zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2013
Wesoła. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grabiny
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 6 sierpnia 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2013
Wesoła. Wykaz nr GK-WO-55/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grabiny
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 1 sierpnia 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-07-2013
Wesoła. Wykaz nr GK-WO-54/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grabiny
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 1 sierpnia 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-07-2013
Wesoła. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dębowej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 13 czerwca 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-06-2013

1, 2, 3


Wersja standardowa