Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Wesoła]

Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego i przewodu wodociągowego (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 35a)
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-05
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego średniego ciśnienia (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 33a i 34a)
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-05
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. S. Berenta
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-28
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej (dz. nr 33/2, obręb 8-06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-16
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej (dz. nr 31/3, obręb 8-06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-16
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Koziej
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-03
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Koziej
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-03
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Grabiny
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-03
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Grabiny
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-01
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego ul. Grabiny
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-01
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. C. Godebskiego
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-06
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. S. Berenta
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-06
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. A. Mickiewicza
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-06
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Powstańców Warszawy 7
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-06
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-09
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dębowej
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-07
Wesoła. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grabiny
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-05
Wesoła. Wykaz nr GK-WO-55/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grabiny
Data ostatniej modyfikacji
2013-07-31
Wesoła. Wykaz nr GK-WO-54/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grabiny
Data ostatniej modyfikacji
2013-07-31
Wesoła. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dębowej
Data ostatniej modyfikacji
2013-06-12
Wesoła. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dębowej
Data ostatniej modyfikacji
2013-06-10
Wesoła. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Koziej
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-07
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej NN - 0,4kV (7/4 z obrębu 8-07-18)
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-28
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej NN - 0,4kV (7/5 z obrębu 8-07-18)
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-28
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej NN 0,4kV (7/5 i 24/1 z obrębu 8-07-18)
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-28
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu wodociągowego (ul. Teodozji)
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-04
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego średniego ciśnienia (dz. ew. 50/1 z obrębu 8-07-02)
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-31
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-19
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowie pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-19
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-19
Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-19
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Grabiny
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-03
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonej przy ul. Koziej (dz. ew. 42/2 w obr. 8-06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-24
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonej przy ul. Koziej (dz. ew. 42/1 w obr. 8-06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-24
Wesoła. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego (ul. Grabiny)
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-08
Wesoła. Wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego (ul. Kozia)
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-11
Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym (część dz.ew. 2/3 z obrębu 8-06-08)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-26
Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym (część dz.ew. 41/3 z obrębu 8-06-06)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-26
Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym (część dz.ew. 41/4 z obrębu 8-06-06)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-26
Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym (część dz.ew. 51/10 z obrębu 8-06-06)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-26
Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym (część dz.ew. 1/5 z obrębu 8-06-09)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-26
Wesoła. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Grabiny, dz. ew. nr 105 w obrębie 06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-09
Wesoła. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Grabiny, dz. ew. nr 104 w obrębie 06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-09
Wesoła. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Grabiny)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-06
Wesoła. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Dębowa)
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-18
Wesoła. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Godebskiego)
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-11
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Grabiny, dz. ew. nr 105, obr. 06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-28
Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci kanalizacyjnej (ul. Gościniec)
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-23
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Grabiny, dz. ew. nr 104, obr. 06-04)
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-28
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Literatów)
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-18
Wesoła. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Dębowa)
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-18<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Wesoła]

Wersja standardowa