Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Wesoła > Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego średniego ciśnienia (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 33a i 34a)

Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu gazowego średniego ciśnienia (ul. Teodozji, Kolonia Miłosna nr 33a i 34a)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia,

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 26 lipca 2013 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez SED E.S. Nowaccy D. Wróblewska Sp. jawna, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wesoła, stanowiącej drogę – ul. Teodozji, opisanej jako Kolonia Miłosna nr 33a i 34a., stanowiącej dz. ew. 50/2 z obrębu 8-07-02 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie przewodu gazowego średniego ciśnienia, zgodnie z ustaleniami decyzji Zarządu Dzielnicy Wesoła nr 111/2012 z dnia 4 października 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz budowie przewodu wodociągowego, zgodnie z ustaleniami decyzji Zarządu Dzielnicy Wesoła nr 89/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie, pok. 16 na parterze) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
05-02-2014
Data wprowadzenia:  05-02-2014
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2014
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2014
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2014
Liczba odwiedzin: 687

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe