Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Wesoła > Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice

Wesoła. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 5 kwietnia 2012r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Polkomtel S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wesoła, opisanej jako Wille Zagórskie – cz. dz. 1, 2, stanowiącej dz. ew. 115/11 z obrębu 8-07-19, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie pasywnej części traktu światłowodowego relacji: BB 19141 Promenada Warszawa – BB 11085 Maciejowice, zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 21/PRD/WAW/WES/C2/09 z dnia 11 września 2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
19-10-2012
Data wprowadzenia:  19-10-2012
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-10-2012
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-10-2012
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-10-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-10-2012
Liczba odwiedzin: 722

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe