Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Wawer]

Wawer. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Włókienniczej 80
Data ostatniej modyfikacji
2022-06-21
Wawer. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Rejowieckiej 30, 30A
Data ostatniej modyfikacji
2022-06-02
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer przy ul. Rejowieckiej 30, 30A
Data ostatniej modyfikacji
2022-03-24
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, połozonej przy ul. Włókienniczej 80
Data ostatniej modyfikacji
2022-03-10
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, połozonej przy ul. Rejowieckiej 30, 30A
Data ostatniej modyfikacji
2021-10-15
Wawer. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Sztumskiej 41
Data ostatniej modyfikacji
2021-05-31
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Sztumskiej 41
Data ostatniej modyfikacji
2021-03-19
Wawer. Informacja o wykazie ul. Płowiecka 93
Data ostatniej modyfikacji
2017-04-03
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaz nieruchomości przy ul. Żareckiej 17
Data ostatniej modyfikacji
2017-04-03
Wawer. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sztumskiej 41
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-16
Wawer. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Włókienniczej 36/38
Data ostatniej modyfikacji
2017-02-17
Wawer. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Włókiennicza 80
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-18
Wawer. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Włókiennicza 36/38
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-18
Wawer. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ul. Sztumska 41
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-18
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym ul. Ciepielowska 7
Data ostatniej modyfikacji
2016-10-07
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym ul. Żarecka 17
Data ostatniej modyfikacji
2016-09-12
Wawer. Informacja o wykazie ul. Ciepielowska 7
Data ostatniej modyfikacji
2016-08-09
Wawer. Informacja o wykazie ul. Żarecka 17
Data ostatniej modyfikacji
2016-06-27
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym ul. Barbórki 17
Data ostatniej modyfikacji
2016-03-16
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Barbórki 19
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Derkaczy 57 D
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Wawer. Informacja o wykazie ul. Barbórki 17
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-15
Wawer. Informacja o wykazie Derkaczy 57 D
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-28
Wawer. Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym Barbórki 19
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-24
Wawer. Informacja o wykazie Derkaczy 61
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-09
Wawer. Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym Włókiennicza 61
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-09
Wawer. Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym Derkaczy 61
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-09
Wawer. Informacje o wykazie Włókiennicza 61
Data ostatniej modyfikacji
2014-12-17
Wawer. Odwołanie przetargu - Derkaczy 61
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-05
Wawer. Wyciąg ogłoszenia o przetargu - Bartoszycka 31
Data ostatniej modyfikacji
2014-09-30
Wawer. Informacja o ogłoszeniu przetargu - Bartoszycka 31
Data ostatniej modyfikacji
2014-09-30
Wawer. Wyciąg ogłoszenia przetargu - Derkaczy 61
Data ostatniej modyfikacji
2014-09-24
Wawer. Informacja o ogłoszeniu przetargu - Derkaczy 61
Data ostatniej modyfikacji
2014-09-24
Wawer. Informacja o wykazie - Włókiennicza 61
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-28
Wawer. Informacja o wykazie - Derkaczy 61
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-22
Wawer. Informacja o wykazie - Kruszwicka 7
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-22
Wawer. Informacja o wykazie Bartoszycka 31
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-15
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Mozaikowej 15
Data ostatniej modyfikacji
2014-03-06
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Stradomskiej
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-23
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii energetycznej 0,4kV dla zasilania osiedla domów mieszkalnych przy ul. Celulozy
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-09
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej niskiego napięcia (ul. Jelenia)
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-06
Wawer. Ogłoszenie o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Wilgi
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-04
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Mozaikowej 15
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-31
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowie przewodu wodociągowego (ul. Celulozy)
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-17
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym udziału m.st. Warszawy w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Korsuńskiej 3
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-11
Wawer. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Stradomskiej
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-09
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV ( ul. Rozchodnikowa)
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-03
Wawer. Wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Stradomskiej
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-14
Wawer. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Wilgi
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-06
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV (ul. Celulozy)
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-01
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Rosnącej
Data ostatniej modyfikacji
2013-07-26
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa gazociągu średniego ciśnienia (dz. ew. 75 z obrębu 3-15-03)
Data ostatniej modyfikacji
2013-06-19
Wawer. Wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Wilgi
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-29
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Rosnącej
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-29
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu wodociągowego (cz. dz. ew. 1 z obrębu 3-15-11, cz. dz. ew. 108 z obrębu 3-15-10)
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-27
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Trawiastej 36
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-17
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Frysztacka)
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-26
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci kablowej energetycznej SN (dz. ew. 36 z obrębu 3-14-37)
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-09
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Planetowej 24
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-27
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (cz. dz. 8/12 z obrębu 3-13-20)
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-22
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa gazociągu (ul. Celulozy)
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-21
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej (część dz.ew. 15 z obrębu 3-11-54)
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-11
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci energetycznej kablowej (ul. Frezji)
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-11
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Derkaczy 45
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-08
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej ul. Trawiastej 36
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-08
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (123/2 z obrębu 3-11-38)
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-04
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa słupa energetycznego SN-15kV i energetycznej linii kablowej SN-15kV (ul. ks. Szulczyka)
Data ostatniej modyfikacji
2012-12-11
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice
Data ostatniej modyfikacji
2012-12-04
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-05
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Planetowej 24
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-05
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Derkaczy 45
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-29
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kłodzkiej 37
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-19
Wawer. Decyzja organiczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pasywnej części traktu światłowodowego relacji BB 19141 Promenada Warszawa - BB 11085 Maciejowice
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-19
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci gazowej (dz. ew. 22/3 z obr. 3-11-41)
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-25
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Herbacianej
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-24
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia (dz. ew. 128 z obr. 3-15-15, 181 z obr. 3-15-15, 65 z obr. 3-15-17)
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-24
Wawer. Wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych zabudowanych (ul. Planetowej 24, ul. Derkaczy 45)
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-05
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej niskiego napięcia (część dz. ew. 26 z obrębu 3-12-47)
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-28
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci energetycznej kablowej (ul. Frezji, część dz. ew. 61/4 z obrębu 3-12-48)
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-20
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci energetycznej kablowej (ul. Frezji, część dz. ew. 47/3 z obrębu 3-12-48)
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-20
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (ul. Kosaćcowa)
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-20
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Parterowej
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-10
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kłodzkiej 37
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-31
Wawer. Ogłoszenie o organizowanych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż gruntów niezabudowanych (ul. Wilgi)
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-19
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Bambusowa)
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-10
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 40mm (część dz. ew. 1 z obrębu 3-12-69)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-22
Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (część dz. ew. 66/1 z obrębu 3-12-97)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-22
Wawer. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Rozszerzona)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-12
Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postepowania). Budowa kanalizacji teletechnicznej do jednostki wojskowej nr 3042 (część dz. ew. 3 z obrębu 3-14-19)
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-09
Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postepowania). Budowa kanalizacji teletechnicznej do jednostki wojskowej nr 3042 (część dz. ew. 12/5 z obrębu 3-14-05)
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-09
Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postepowania). Budowa kanalizacji teletechnicznej do jednostki wojskowej nr 3042 (część dz. ew. 4 z obrębu 3-14-04)
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-09
Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postępowania). Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Celulozy)
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-09
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Herbaciana)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-25
Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postępowania). Budowa sieci wodociągowej DN 100mm (ul. Celulozy)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-23
Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postępowania). Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul. Celulozy)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-20
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowie przyłącza gazowego (cz. dz. ew. 18 z obr. 3-14-25)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-17
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa linii kablowej nn (cz. dz. ew. 10/8 z obr. 3-14-34)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-17
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowego do osiedla domów mieszkalnych (dz. ew. 41/1 z obr. 3-14-28)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-17
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowego do osiedla domów mieszkalnych (cz. dz. ew. 3 z obr. 3-14-28)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-17
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowego do osiedla domów mieszkalnych (dz. ew. 36/4 z obr. 3-14-30)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-17
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Parterowa)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-02
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Bambusowa)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-02
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa linii kablowej 4x35mm2 (ul. Snycerska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-22
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Rozszerzona)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-15
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (cz. dz.ew. 22/3 w obrębie 3-11-41 i cz. dz.ew. 22/4 w obrębie 3-11-41)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-12
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Trakt Lubelski
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-09
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa linii kablowej nn dla zasilania budynku przy ul. Ogórkowej
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-29
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa gazociągu (część dz.ew. 1/2 z obrębu 3-14-13)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-23
Wawer. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Widoczna)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-20
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa linii kablowej nn (ul. Hafciarska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-20
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do zbycia udziału Skarbu Państwa w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynku (ul. Kąkolowa 2a)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-20
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wysokiego napięcia (Folwark Zastów część IV)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-14
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego (ul. Parterowa)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-10
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego (ul. Bambusowa)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-10
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Rozszerzona)
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-18
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. ks. Szulczyka)
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-12
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa gazociągu średniego ciśnienia 40 PE (ul. Celulozy)
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-12
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa gazociągu ś.c. i przyłącza gazowego (fragment ul. Koprowej)
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-19
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej dystrybucyjnej PE 90mm (część dz. ew. 100 z obrębu 3-13-53)
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-19
Wawer. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej - realizacja inwestycji liniowej - budowa wodociągu (część dz. ew. 1/2 z obrębu 3-14-13)
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-13
Wawer. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 40mm L=40,0m (część dz. ew. 12 z obrębu 3-14-32, część dz. ew. 33 z obrębu 3-14-31)
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-02
Wawer. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ul. Frenkla 13F)
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-29<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Wawer]

Wersja standardowa