Kanał Wyżej
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, połozonej przy ul. Włókienniczej 80

Treść
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
informuje,
 
że w dniu 10 marca 2022 r. na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl, na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer www.wawer.um.warszawa.pl został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr XIII/WND/1/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Włókienniczej 80, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 390 o pow. 686m2  w obrębie 3-12-85, uregulowanej w KW Nr WA6M/00434981/0 stanowiącej własność m.st. Warszawy.


Załączniki
wykaz_Wlokiennicza_80.docx

Data ogłoszenia
2022-03-10

Data wprowadzenia:  10-03-2022

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Wawer]

Wersja standardowa