Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Wawer > Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postępowania). Budowa sieci wodociągowej DN 100mm (ul. Celulozy)

Wawer. Wydanie decyzji ograniczającej (wszczęcie postępowania). Budowa sieci wodociągowej DN 100mm (ul. Celulozy)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 4 kwietnia 2012 roku w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Panią Agnieszkę Włoszycką i Panią Janinę Jagodzińską, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości stanowiącej grunt niehipotekowany, położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer, stanowiącej fragment drogi - ul. Celulozy, stanowiącej część dz.ew. 36/4 z obrębu 3-14-30 oraz część dz. ew. 41/1 z obrębu 3-14-28 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 100mm, zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 22/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
23-04-2012
Data wprowadzenia:  23-04-2012
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-04-2012
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-04-2012
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-04-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-04-2012
Liczba odwiedzin: 703

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe