Kanał Wyżej
Wawer. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Włókienniczej 36/38

Treść
 
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie
o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Włókienniczej 36/38, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA6M/00372075/3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 105 w obrębie 3-12-94 o powierzchni 2119m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 sala 112
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, I piętro, pok. 131,           tel. (22) 443 70 04, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.


Załączniki
0282_16022017 zal 1.doc  

Data ogłoszenia
2017-02-17

Data wprowadzenia:  17-02-2017

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Wawer]

Wersja standardowa