Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Wawer > Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej niskiego napięcia (ul. Jelenia)

Wawer. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa linii kablowej niskiego napięcia (ul. Jelenia)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia,

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 20 czerwca 2013 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer przy ul. Jeleniej, stanowiącej grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej dz. ew. 29/11 z obrębu 3-11-39, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia, w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru UM-4 (Międzylesie) z dnia 05.06.2013.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie, pok. 16 na parterze) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
06-12-2013
Data wprowadzenia:  06-12-2013
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2013
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2013
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2013
Liczba odwiedzin: 508

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe