Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ursynów > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

  Drukuj
 

Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa m.in. pompowni ścieków DN 1.8m (ul. Leśna)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 13 sierpnia 2012 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-04-2013
Ursynów. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Pustułeczki
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2013
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Pasaż Ursynowski
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 14.03.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-03-2013
Ursynów. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej, ulicy Wełnianej wraz z infrastrukturą techniczną, na odcinku od ul. Guźca do ul. Stryjeńskich
    OBWIESZCZENIE o wydaniu zezwolenia Na podstawie art. 49 w związku z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2012
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dembego
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-11-2012
Ursynów. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Pustułeczki
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-10-2012
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dembego
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 21 września 2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, wywieszony został na okres 21 dni ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-09-2012
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Puławska)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2012
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci gazowej (część dz. ew. 108 z obrębu 1-11-18)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 10 listopada ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2012
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu wodociągowego (ul. Kądziołeczki)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 5 marca 2012 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2012
Ursynów. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Puławska)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2012
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Puławska)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 7.05.2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2012
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Pustułeczki)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 18.04.2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-04-2012
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa (cz. dz. 37/1 z obrębu 1-09-71)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 20 maja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2012
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa (cz. dz. 37/2 z obrębu 1-09-71)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 20 maja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2012
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Puławska)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2012
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa gazociągu średniego ciśnienia (część dz.ew. 26/3 z obrębu 1-09-52)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 5 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-02-2012
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowie sieci wodociągowej (ul. Rolna)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 8 czerwca 2011 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-02-2012
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (ul. Solistów)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 20 stycznia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-02-2012

1, 2
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe