Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

Wykaz nr UD-XII-WMD-22/2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-04-08
Wykaz nr 1/2019/WGN
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-02
Wykaz Nr 2/WGN/2017
Data ostatniej modyfikacji
2018-01-05
WYKAZ NR UD-XII-WMD-64/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-03
WYKAZ NR UD-XII-WMD-49/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-09-21
WYKAZ NR UD-XII-WMD-50/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-09-21
WYKAZ NR UD-XII-WMD-46/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-09-15
WYKAZ NR UD-XII-WMD-47/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-09-15
WYKAZ NR UD-XII-WMD-42/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-08-11
Wykaz Nr 1/WGN/2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-06-01
Wykaz Nr 4/2016/WGN
Data ostatniej modyfikacji
2016-06-09
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie powstępowania). Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, oraz na budowa przyłączy gazowych (dz. ew. 50 z obrębu 1-11-17)
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-03
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Nowoursynowskiej/Sotta „Sokoła”
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-17
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Baletowej 168 i 172
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-07
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu zabudowanego położonego przy ul. Cymbalistów 1A oraz przy ul. Puławskiej
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-11
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (dz. ew. 15 z obrębu 1-09-59)
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-20
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu zabudowanego położonego ul. Cymbalistów 1A i ul. Puławskiej
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-14
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Warszawie ul. Puławskiej
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-09
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 315mm (cz. dz. ew. 10/1 z obrębu 1-11-17)
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-27
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn (ul. Kadryla i ul. Puchalskiej)
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-26
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa m.in. pompowni ścieków DN 1.8m (ul. Leśna)
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-18
Ursynów. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Pustułeczki
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-26
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Pasaż Ursynowski
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-13
Ursynów. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej, ulicy Wełnianej wraz z infrastrukturą techniczną, na odcinku od ul. Guźca do ul. Stryjeńskich
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-29
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Dembego
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-09
Ursynów. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Pustułeczki
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-25
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dembego
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-20
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Puławska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-02
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci gazowej (część dz. ew. 108 z obrębu 1-11-18)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-22
Ursynów. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Puławska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-11
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa przewodu wodociągowego (ul. Kądziołeczki)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-11
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Puławska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-04
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Pustułeczki)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-17
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa (cz. dz. 37/2 z obrębu 1-09-71)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-26
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa (cz. dz. 37/1 z obrębu 1-09-71)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-26
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego (ul. Puławska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-28
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa gazociągu średniego ciśnienia (część dz.ew. 26/3 z obrębu 1-09-52)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-23
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowie sieci wodociągowej (ul. Rolna)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-20
Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (ul. Solistów)
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-14<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

Wersja standardowa