Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ursynów > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

  Drukuj
 

Wykaz nr UD-XII-WMD-22/2021
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 i z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości gruntowe położone w Warszawie przy ul. Henryka ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2021
Wykaz nr 1/2019/WGN
Wykaz nr 1/2019/WGN o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola przy al. Solidarności. Wykaz ten stanowi załącznik do Zarządzenia nr 1530/2019 Prezydenta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-10-2019
Wykaz Nr 2/WGN/2017
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2016r. poz. 2147 z późn.zm.) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w  Warszawie przy ul. Lelka w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2018
WYKAZ NR UD-XII-WMD-64/2017
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, z późn.zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Stanisława Kazury 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4, 6, 7, 8, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2017
WYKAZ NR UD-XII-WMD-50/2017
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Cybisa 5 i 8 przeznaczona została do oddania w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-09-2017
WYKAZ NR UD-XII-WMD-49/2017
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości położone w Warszawie przy ul. Cybisa 2, 3 i 4 oraz parking przy ul. Romera przeznaczone ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-09-2017
WYKAZ NR UD-XII-WMD-46/2017
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości położone w Warszawie przy ul. Sosnowskiego 1, 2, 3, 4, 6 i przy ul. Dunikowskiego 2, 4, 6 oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2017
WYKAZ NR UD-XII-WMD-47/2017
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości położone w Warszawie przy ul. Dunikowskiego 1, 3, 5, 7, 8, 10 i 12 i parking przy ul. Herbsta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2017
WYKAZ NR UD-XII-WMD-42/2017
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, z późn.zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. S. Szolc-Rogozińskiego 3 i 4 przeznaczona została do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2017
Wykaz Nr 1/WGN/2017
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2016r. poz. 2147 z późn.zm.) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w  Warszawie przy Samsonowskiej w Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2017
Wykaz Nr 4/2016/WGN
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2015r. poz. 1774 z późn. zm.) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w  Warszawie przy Al. Komisji Edukacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2016
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie powstępowania). Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, oraz na budowa przyłączy gazowych (dz. ew. 50 z obrębu 1-11-17)
Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskami złożonymi w Biurze Gospodarki ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2014
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Nowoursynowskiej/Sotta „Sokoła”
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 18.12.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2013
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Baletowej 168 i 172
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 8.11.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2013
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu zabudowanego położonego przy ul. Cymbalistów 1A oraz przy ul. Puławskiej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2013
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (dz. ew. 15 z obrębu 1-09-59)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b 1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-09-2013
Ursynów. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu zabudowanego położonego ul. Cymbalistów 1A i ul. Puławskiej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 14 sierpnia 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, wywieszony został na okres 21 dni ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-08-2013
Ursynów. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Warszawie ul. Puławskiej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2013
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 315mm (cz. dz. ew. 10/1 z obrębu 1-11-17)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 26 lutego 2013 r. w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-05-2013
Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn (ul. Kadryla i ul. Puchalskiej)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 22 stycznia 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2013

1, 2
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe