Kanał Wyżej
WYKAZ NR UD-XII-WMD-64/2017

Treść
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, z późn.zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Stanisława Kazury 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 i 28 przeznaczona została do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”, na podstawie art. 208 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Załączniki
wykaz 64_2017.pdf

Data ogłoszenia
2017-11-02

Data wprowadzenia:  02-11-2017

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ursynów]

Wersja standardowa