Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ursynów > Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowie sieci wodociągowej (ul. Rolna)

Ursynów. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - budowie sieci wodociągowej (ul. Rolna)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 8 czerwca 2011 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Skarbiec Mieszkaniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, stanowiącej fragment drogi wewnętrznej – ul. Rolnej, częściowo uregulowanej w księdze hipotecznej pod nazwą „Służew Hip. nr 94 d. 9 cz. – Dz. Plebańszczak”, częściowo opisanej jako „Osada włościańska zapisana w tabeli likwidacyjnej wsi Służew pod nr 13 i nr 15 cz. – Dz. Plebańszczak”, a częściowo stanowiącej teren niehipotekowany, stanowiącej część dz.ew. 53/2 z obrębu 1-10-75, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej, w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - część wschodnia, stanowiącego treść uchwały Rady m.st. Warszawy nr XI/317/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
20-02-2012
Data wprowadzenia:  20-02-2012
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2012
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2012
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2012
Liczba odwiedzin: 728

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe