Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ursynów > Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (dz. ew. 15 z obrębu 1-09-59)

Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (dz. ew. 15 z obrębu 1-09-59)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 3 października 2012 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, stanowiącej grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej dz. ew. 15 z obrębu 1-09-59, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zgodnie z ostateczną decyzją Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nr 56/CP/2012 z dnia 25 września 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie, pok. 16 na parterze) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
20-09-2013
Data wprowadzenia:  20-09-2013
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2013
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2013
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2013
Liczba odwiedzin: 670

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe