Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ursynów > Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa m.in. pompowni ścieków DN 1.8m (ul. Leśna)

Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa m.in. pompowni ścieków DN 1.8m (ul. Leśna)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 13 sierpnia 2012 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul. Leśnej, uregulowanej w księdze wieczystej WA5M/0044981/6, stanowiącej część dz. ew. 46/1 z obrębu 1-09-43, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie pompowni ścieków DN 1,8m; kanału tłocznego DN80mm, L=2x24m; komory zaworowej o wymiarach 17mx2,7m; kanału dopływowego DN 200mm, L-10,5m; studni rewizyjnej z zasuwą DN 1,2m; przyłącza wody D40mm PE DN(32) L=7m; studni wodomierzowej DN 1,2m; złącza kablowego L=31m wraz z 3 latarniami; szafki złącza kablowego; szafki automatyki; wjazdu i drogi na terenie; ogrodzenia o wymiarach 28mx14,5m wraz z furtką i bramą wjazdową, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Leśnych, stanowiącego treść Uchwały nr LXXXVI/2533/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. Rady m.st. Warszawy.

W związku z powyższym wzywa się:

  • następców prawnych następujących współwłaścicieli przedmiotowej działki:
    • Pani Bronisławy Ratajskiej, córki Franciszka i Tekli,
    • Pana Feliksa Ćwieka, syna Michała i Józefy,
    • Pani Janiny Ćwiek, córki Piotra i Genowefy
  • Pana Czesława Henryka Ratajskiego, syna Pawła i Balbiny, lub jego następców prawnych
  • osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości,

aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
18-04-2013
Data wprowadzenia:  18-04-2013
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2013
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2013
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-04-2013
Liczba odwiedzin: 681

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe