Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Śródmieście > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Śródmieście]

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Śródmieście]

  Drukuj
 

Wykazy lokali mieszkalnych nr 13, 15, 19, 31, 36, 46, 51, 52, 67 przy ul. S. Noakowskiego 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy ( http://eto.um.warszawa.pl/ ), wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy lokali ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2022
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 prz Al. Jerozolimskich 49 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy ( http://eto.um.warszawa.pl/ ), wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokalu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2022
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Marszałkowskiej 41 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Prezydent m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy ( http://eto.um.warszawa.pl/ ), wywieszony został na okres 21 dni, wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2022
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego (lu1) przy ul. Ciasnej 5
ZARZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego (lu 1) usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Ciasnej 5 wraz z udziałem w prawie własności gruntu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Filtrowej 7 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy ( http://eto.um.warszawa.pl/ ), wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokalu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2022
Krucza 3 – wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Prezydent m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy ( http://eto.um.warszawa.pl/ ), wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Jaworzyńskiej 15
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 29 stycznia 2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, wywieszony został na okres 21 dni ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2014
Śródmieście. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kawalerii
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2014
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości położonych przy placu Defilad 1
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 15 listopada 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, wywieszony został na okres 21 dni ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2013
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży udziału m.st. Warszawy w nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Wiejskiej 11
Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy informuję że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie w dniu 11.10.2013 r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży udziału ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-10-2013
Śródmieście. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Miodowej 8
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-10-2013
Śródmieście. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kawalerii
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-10-2013
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szkolnej, Marszałkowskiej 138
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 10 września 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, wywieszony został na okres 21 dni ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2013
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kawalerii
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 6.08.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, został wywieszony na okres 21 dni, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2013
Śródmieście. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Miłej
Prezydenta m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2013
Śródmieście. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Miodowej 8
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2013
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marszałkowskiej i pl. Defilad
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 5.04.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, został wywieszony na okres 21 dni, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-04-2013
Śródmieście. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Miodowej 8 (Pałac Szaniawskich)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 26.03.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, został wywieszony na okres 21 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2013
Śródmieście. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Miłej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-02-2013
Śródmieście. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Żurawiej
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2012

1, 2
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe