Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ochota]

Ochota. Informacja o wywieszeniu wykazu
Data ostatniej modyfikacji
2016-10-20
Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3
Data ostatniej modyfikacji
2014-09-19
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Błogosławionego Ładysława z Gielniowa 3
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-03
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-22
Ochota. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci ciepłowniczej (dz. ew. 1 z obrębu 2-03-12)
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-20
Ochota. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-05
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Pruszkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-28
Ochota. Wykaz o przeznaczoniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkownie wieczyste ułamkowej części gruntu (ul. Grójecka 62A, lok. nr 9)
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-09
Ochota. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-05
Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-04
Ochota. Informacja o wykazie nr 1/2012 dot. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-23
Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-11
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-16
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zabudowanego (ul. Karola Dickensa 17a)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-25
Ochota. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - przebudowa na linię kablową odcinka 2 - torowej linii elektroenergetycznej 110k (część dz.ew. 58 z obrębu 2-03-12)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-12
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Nowogrodzkiej 72 oraz przy Al. Jerozolimskich)
Data ostatniej modyfikacji
2011-06-29
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Józefa Siemieńskiego 4, ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 3)
Data ostatniej modyfikacji
2011-06-29
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Pawińskiego 30)
Data ostatniej modyfikacji
2011-06-29
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Częstochowskiej 17a)
Data ostatniej modyfikacji
2011-06-29<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ochota]

Wersja standardowa