Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ochota > Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ochota]

Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Ochota]

  Drukuj
 

Ochota. Informacja o wywieszeniu wykazu
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i n f o r m u j e, że od dnia 11.10.2016r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2016/WN dotyczący nieruchomości zabudowanej położonej w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2016
Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3
Prezydent MIASTA STOŁECZNEGO Warszawy   informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-09-2014
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Błogosławionego Ładysława z Gielniowa 3
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy informuje, że od dnia 10.02.2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a zostanie wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2014 dotyczący nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2014
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 25 listopada 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a, wywieszony został na okres 21 dni, wykaz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2013
Ochota. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa sieci ciepłowniczej (dz. ew. 1 z obrębu 2-03-12)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b 1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 1 lutego 2012 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-09-2013
Ochota. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2013
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Pruszkowskiej
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości że w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, przy placu Starynkiewicza 7/9 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-05-2013
Ochota. Wykaz o przeznaczoniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkownie wieczyste ułamkowej części gruntu (ul. Grójecka 62A, lok. nr 9)
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy informuje że od dnia 10.04.2013 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a zostanie wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2013 dotyczący lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku położonym w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-04-2013
Ochota. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2013
Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a oraz na stronach internetowych: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy www.urzadochota.waw.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-02-2013
Ochota. Informacja o wykazie nr 1/2012 dot. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy informuje że od dnia 29.06.2012 r. do dnia 20.07.2012 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a był wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2012 dotyczący nieruchomości zabudowanej położonej w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2012
Ochota. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Prezydent m.st. Warszawy informuje że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2012
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej ul. Józefa Siemieńskiego 3 i 3A
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 16 sierpnia 2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a, wywieszony został na okres 21 dni, wykaz nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2012
Ochota. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zabudowanego (ul. Karola Dickensa 17a)
Prezydent m.st. Warszawy informuje że w dniu 26.06.2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr GK-WO-36/2012 o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2012
Ochota. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej - przebudowa na linię kablową odcinka 2 - torowej linii elektroenergetycznej 110k (część dz.ew. 58 z obrębu 2-03-12)
Ogłoszenie Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 11 stycznia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-03-2012
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Nowogrodzkiej 72 oraz przy Al. Jerozolimskich)
Informacja o wyniku przetargu Działając zgodnie z pkt IX. 6 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 877/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, przy ul.Nowogrodzkiej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2011
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Częstochowskiej 17a)
Informacja o wyniku przetargu Działając zgodnie z pkt IX. 6 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 874/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2011
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Pawińskiego 30)
Informacja o wyniku przetargu Działając zgodnie z pkt IX. 6 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 875/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2011
Ochota. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (ul. Józefa Siemieńskiego 4, ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 3)
Informacja o wyniku przetargu Działając zgodnie z pkt IX. 6 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 876/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2011

1
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe