Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Bielany]

Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej ul. Nocznickiego
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-30
Bielany. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. B. Podczaszyńskiego 12
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-30
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. B. Podczaszyńskiego 12
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-15
Bielany. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Humanistów
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-15
Bielany. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu zabudowanego oraz gruntu niezabudowanego położonego przy ul. J. Kasprowicza 14, 16 i 18
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-16
Bielany. Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. S. Żeromskiego róg ul. A. Sacharowa
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-15
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Cząstkowskiej 34
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-11
Bielany. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Chlewińskiej 5a
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-11
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Klaudyny
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-20
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości oraz zabudowanej części nieruchomości położonych przy ul. Felińskiego
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-10
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanego gruntu położonego przy ul. Kolektorskiej 56
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-10
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. S. Żeromskiego róg ul. A. Sacharowa
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-16
Bielany. Wkaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu zabudowanego położonego przy ul. J. Kasprowicza 14, 16 i 18
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-16
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu zabudowanego położonego przy ul. Chlewińskiej 7
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-14
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Chlewińskiej 5a
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-14
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy al. Reymonta
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-09
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Starej Baśni
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-09
Bielany. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa stacji transformatorowej z przyłączem energetycznym dla pompowni Rytmy (dz. ew. 3/2 z obrębu 7-09-02)
Data ostatniej modyfikacji
2013-08-02
Bielany. Ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. L. Staffa
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-07
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Humanistów
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-06
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Staffa
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-28
Bielany. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Podczaszyńskiego 12
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-05
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Abecadło
Data ostatniej modyfikacji
2012-12-31
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Cząstkowskiej 32
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-12
Belany. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do Wisły (ul. Wybrzeże Gdyńskie)
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-05
Bielany. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Podczaszyńskiego 12
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-11
Bielany. Informacja o wyniku przetargu (dz. ew. 6/2, obr. 7-08-03)
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-01
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej ul. Kościańskiej 9
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-28
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Podczaszyńskiego 12
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-21
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości (ul. Abecadło)
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-10
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej (ul. Kościańska 9)
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-02
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości (ul. Marymoncka)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-26
Bielany. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Wolumen
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-28
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (rejon ul. Wóycickiego i ul. Samogłoska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-26
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości (ul. Wrzeciono/Marymoncka)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-20
Bielany. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu zabudowanego (ul. Wrzeciono 2)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-17
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości (ul. Zabłocińska/Kolektorska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-15
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości (ul. Kolektorska)
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-27
Bielany. Informacja o wyniku przetargu (ul. Nocznickiego 33)
Data ostatniej modyfikacji
2011-07-25
Bielany. Informacja o wyniku przetargu (ul. Kleczewska 38/40)
Data ostatniej modyfikacji
2011-07-25<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Bielany]

Wersja standardowa