Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Bielany

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Bielany. Ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. L. Staffa

Prezydent m.st. Warszawy
informuje

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. L. Staffa, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00158141/6, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/1 i 4/2 o łącznej powierzchni 3192 m2 w obrębie 7-05-14.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Wydziale Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, pok. nr 112, I piętro, tel. 22 257 91 60, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Data ogłoszenia:
08-05-2013
Data wprowadzenia:  07-05-2013


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-05-07
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-05-07
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-05-07
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-05-07
Wersja standardowa