Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Bielany > Belany. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do Wisły (ul. Wybrzeże Gdyńskie)

Belany. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do Wisły (ul. Wybrzeże Gdyńskie)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 30 sierpnia 2012 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Wybrzeże Gdyńskie, opisanej jako grunt niehipotekowany, stanowiącej część dz. ew. 3/2 z obrębu 7-09-02, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowę pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi, doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węzeł Północny – część I, zatwierdzonego uchwałą nr 431/II/01 z dnia 19 stycznia 2001 r. Rady Gminy Warszawa – Bielany.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
05-11-2012
Data wprowadzenia:  05-11-2012
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-11-2012
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-11-2012
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-11-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-11-2012
Liczba odwiedzin: 807

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe