Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym, dzielnica Wilanów, ul. Bruzdowa, dz. ew. 5/4 z obrębu 1-06-73, BM-WWO-DO.6833.427.2018.ADO

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym, dzielnica Wilanów, ul. Bruzdowa, dz. ew. 5/4 z obrębu 1-06-73, BM-WWO-DO.6833.427.2018.ADO

  Drukuj
 

Warszawa, dnia 12.08.2019 r.

BM-WWO-DO.6833.427.2018.ADO

ZAWIADOMIENIE
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM
ORAZ O TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, iż w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Bruzdowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 5/4 z obrębu 1-06-73 o powierzchni 345 m2, powstałą z podziału działki nr 5/1, objętą ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 178/WIL/IN/2018 z dnia 25.05.2018 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych - ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu drogi POW do ul. Prętowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, odcinek 3 - ul. Bruzdowa od skrzyżowania z drogą gminną bez nazwy oznaczoną symbolem 37 KUD w MPZP Zawad i Kępy Zawadowskiej do skrzyżowania z ul. Prętową, wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), został zgromadzony kompletny materiał dowodowy.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, antresola), w godzinach pracy Urzędu, a także wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz ewentualnie zgłoszonych żądań.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie informuję, iż ze względu na obowiązek umożliwienia stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i umożliwienie stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie nastąpi nie później niż do dnia 30.09.2019 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-08-2019
Data wprowadzenia:  16-08-2019
 
 
Wprowadził Doroba Adrian (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 16-08-2019
Aktualizujący Doroba Adrian (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 16-08-2019
Zatwierdzający Doroba Adrian (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 16-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-08-2019
Liczba odwiedzin: 113
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe