Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Katalogowej.

Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń został zamieszczony wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), nieruchomości położonej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy ul. Katalogowej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 66/2 z obrębu 2-07-19.

Załączniki:
Wykaz.docx
Data ogłoszenia:
14-08-2019
Data wprowadzenia:  14-08-2019


Wprowadził Szymor Ilona (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 2019-08-14
Aktualizujący Szymor Ilona (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 2019-08-14
Zatwierdzający Szymor Ilona (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 2019-08-14
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-08-14
Wersja standardowa