Kanał Wyżej
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Katalogowej.

Treść
Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń został zamieszczony wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), nieruchomości położonej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy ul. Katalogowej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 66/2 z obrębu 2-07-19.


Załączniki
Wykaz.docx

Data ogłoszenia
2019-08-14

Data wprowadzenia:  14-08-2019

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa]
Decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Ursus, oznaczonego jako dz. ew. nr 51/3 z obrębu 2-11-16
Ochota. Wykaz o przeznaczeniudo oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Daleka 5
XYZ
Włochy. Zawiadomienie o czynności wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości Kolonia nr 24 wsi Opacz Wielka Zd. 2065 cz.
Wawer. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Wał Miedzeszyński.
Włochy. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Ustrzyckiej

Wersja standardowa