Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Wawer, ul. Węglarska – Kanał Zagoździański. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 13/3 z obrębu 3-13-20. BM-WWO-DO.6853.25.2020.AKL

Wawer, ul. Węglarska – Kanał Zagoździański. Ograniczenie sposobu korzystania z dz.ew. 13/3 z obrębu 3-13-20. BM-WWO-DO.6853.25.2020.AKL

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer, opisanej jako dz.hip. 458 z księgi hipotecznej pod nazwą „Folwark Zastów”, oznaczonej jako dz.ew. 13/3 z obrębu 3-13-20 przez udzielenie zezwolenia na budowę kanału sanitarnego DN 0,20m o długości 71m oraz 2 studni rewizyjnych DN 1200mm w ramach inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego DN 0,20m w ul. Snopowej na odcinku od ul. Mydlarskiej do ul. Węglarskiej oraz budowę kanału sanitarnego DN 0,20m w ul. Węglarskiej na wysokości posesji od nr 76 do nr 33A oraz DN 0,20m w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej na wysokości posesji nr 34 i 38 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości wraz z przebudową infrastruktury kolidującej, wraz z ustanowieniem strefy bezpieczeństwa.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Sprawę prowadzi: Anna Klekotka-Budny, aklekotka@um.warszawa.pl, telefon 224432124, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
22-05-2020
Data wprowadzenia:  22-05-2020
 
 
Wprowadził Klekotka-Budny Anna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 22-05-2020
Aktualizujący Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 22-05-2020
Zatwierdzający Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 22-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-05-2020
Liczba odwiedzin: 42
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe