Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Wawer, ul. Jeziorowa. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym, dz. ew. 74/1 z obrębu 3-13-35, BM-WWO-DO.6833.411.2018.AWI

Wawer, ul. Jeziorowa. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym, dz. ew. 74/1 z obrębu 3-13-35, BM-WWO-DO.6833.411.2018.AWI

  Drukuj
 

                                              Warszawa dn.,18.07.2019r.

BM-WWO-DO.6833.411.2018.AWI

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

I TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46/SPEC/2019 z dnia 23.04.2019r. uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 409/2018 z dnia 18.05.2018r. informuję, iż w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Wawer, stanowiącą projektowaną działkę ewidencyjną nr 74/1 (cz. dz. nr 74) z obrębu 3-13-35 o pow. 155m², objętą decyzji Prezydenta m.st. Warszawy 409/2018 z dnia 18.05.2018r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej: ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński  do ul. Masłowieckiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), został zgromadzony kompletny materiał dowodowy.

Ponadto uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 roku, obecnie postępowanie administracyjne jest na etapie przygotowania projektu rozstrzygnięcia.

 W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa m.st. Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8, w godzinach pracy Urzędu, a także wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz ewentualnie zgłoszonych żądań.

Zawiadomienie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie internetowej http://eto.um.warszawa.pl, a także podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

                                        

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-07-2019
Data wprowadzenia:  19-07-2019
 
 
Wprowadził Wiącek Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 19-07-2019
Aktualizujący Roczek Rafał (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 19-07-2019
Zatwierdzający Roczek Rafał (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 19-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-07-2019
Liczba odwiedzin: 96
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe