Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Wawer. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dot. nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 90/6 i 89/10 z obrębu 3-13-15 , ul. Kadetów - BM-WWO-DO.6833.205.2019.ADO

Wawer. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dot. nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 90/6 i 89/10 z obrębu 3-13-15 , ul. Kadetów - BM-WWO-DO.6833.205.2019.ADO

  Drukuj
 

Warszawa, 22 maja 2020 r.


Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.205.2019.ADO

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, iż w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Kadetów, stanowiącą działki ewidencyjne z obrębu 3-13-15: nr 90/6 o powierzchni 107 m2 oraz nr 89/10 o powierzchni 1 m2, powstałą z podziału działki nr 89/4, objętą ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 153/WAW/IN/2019 z dnia 07.06.2019 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg publicznych ul. Kadetów z ul. H. Łasaka na skrzyżowanie typu małe rondo na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), został zgromadzony kompletny materiał dowodowy.


W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (sala obsługi mieszkańców – I piętro, antresola), w godzinach pracy Urzędu, a także wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz ewentualnie zgłoszonych żądań.


Sprawę prowadzi: Adrian Doroba, adoroba@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-20-42, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
22-05-2020
Data wprowadzenia:  22-05-2020
 
 
Wprowadził Doroba Adrian (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 22-05-2020
Aktualizujący Doroba Adrian (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 22-05-2020
Zatwierdzający Doroba Adrian (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 22-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-05-2020
Liczba odwiedzin: 57
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe