Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Wawer. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz.ew. 78/15 z obrębu 3-12-07 - ul. Ezopa / Krasnoludków. BM-WWO-DO.6853.12.2019.KSI

Wawer. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz.ew. 78/15 z obrębu 3-12-07 - ul. Ezopa / Krasnoludków. BM-WWO-DO.6853.12.2019.KSI

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer, stanowiącej część drogi – ul. Krasnoludków, opisanej jako część dz.hip. 8 z księgi hipotecznej pod nazwą „Willa Wacławin”, oznaczonej jako dz.ew. 78/15 z obrębu 3-12-07 przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii kablowej nN do nieruchomości położonej przy ul. Ezopa / Krasnoludków wraz z ustanowieniem strefy bezpieczeństwa o szerokości 1,5m wzdłuż projektowanej trasy linii kablowej o długości 4,3m, w której należy zaniechać zabudowy i nasadzeń oraz powstrzymać się od działań, mogących spowodować niewłaściwe działanie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
21-02-2020
Data wprowadzenia:  21-02-2020
 
 
Wprowadził Klekotka-Budny Anna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 21-02-2020
Aktualizujący Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 21-02-2020
Zatwierdzający Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 21-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-02-2020
Liczba odwiedzin: 51
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe