Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Wawer. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz.ew. 75 z obrębu 3-15-08 - ul. Jasnoty. BM-WWO-DO.6853.82.2019.KSI

Wawer. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz.ew. 75 z obrębu 3-15-08 - ul. Jasnoty. BM-WWO-DO.6853.82.2019.KSI

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) - sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer, stanowiącej część drogi – ul. Jasnoty, opisanej jako grunty niehipotekowane, oznaczonej jako dz.ew. 75 z obrębu 3-15-08 przez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z wyznaczeniem strefy kontrolowanej.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-02-2020
Data wprowadzenia:  17-02-2020
 
 
Wprowadził Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 17-02-2020
Aktualizujący Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 17-02-2020
Zatwierdzający Zakrzewski Jakub (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 17-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-02-2020
Liczba odwiedzin: 13
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe