Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Ursynów. Zawiadomienie o zebrym materiale w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi na odcinku od ul. Tramblanki do ul. Kądziołeczki, dz. nr 8/42, 8/35 z ob. 1-08-33.

Ursynów. Zawiadomienie o zebrym materiale w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi na odcinku od ul. Tramblanki do ul. Kądziołeczki, dz. nr 8/42, 8/35 z ob. 1-08-33.

  Drukuj
 

Warszawa, 24 lutego 2020 r.

Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.22.2019.KSR

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

W sprawie: odszkodowania ze specustawy drogowej za dz. ew. nr 8/42, 8/35 z obrębu 1-08-33.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, iż w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w dzielnicy Ursynów, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 8/42 o powierzchni 23 m2, powstałą z podziału działki nr 8/36 oraz nr 8/35 o powierzchni 109 m2 z obrębu 1-08-33, objętą ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 266/D/18 z dnia 06.12.2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej (26a KD-D) na odcinku od ul. Tramblanki do ul. Kądziołeczki w Dzielnicy Ursynów w Warszawie, wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), został zgromadzony kompletny materiał dowodowy.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (Punkt Obsługi Mieszkańców – I piętro, antresola), w godzinach pracy Urzędu, a także wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz ewentualnie zgłoszonych żądań.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Sierakiewicz, ksierakiewicz@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-20-41, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-02-2020
Data wprowadzenia:  24-02-2020
 
 
Wprowadził Sierakiewicz Katarzyna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 24-02-2020
Aktualizujący Sierakiewicz Katarzyna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 24-02-2020
Zatwierdzający Sierakiewicz Katarzyna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 24-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-02-2020
Liczba odwiedzin: 54
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe