Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Ursynów. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym oraz o terminie załatwienia sprawy. dz. 2/1 z obrębu 1-11-17, ul. Rosoła

Ursynów. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym oraz o terminie załatwienia sprawy. dz. 2/1 z obrębu 1-11-17, ul. Rosoła

  Drukuj
 

Warszawa, 25 marca 2020 r.

Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.19.2019.KBR

Z A W I A D O M I E N I E

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

ORAZ O TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W sprawie: odszkodowania ze specustawy drogowej za dz. ew. nr 2/1 z obrębu 1-11-17

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) informuję, iż w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, w rejonie ul. Rosoła, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 2/1 z obrębu 1-11-17 o powierzchni 872 m2, objętą decyzją Prezydenta m. st. Warszawy Nr 299/URN/IN/2018 z dnia 21 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej powiatowej - ul. Rosoła na odcinku ul. Jeżewskiego – ul. Wąwozowa oraz drogi publicznej gminnej – ulicy Relaksowej na odc. ul. Wąwozowa – ul. Rosnowskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zwana także specustawą drogową, został zgromadzony kompletny materiał dowodowy.

W terminie 60 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości, w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (sala obsługi mieszkańców – I piętro, antresola), w godzinach pracy Urzędu, a także wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz ewentualnie zgłoszonych żądań. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w razie chęci zapoznania się z materiałem dowodowym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 22-325-83-10.

Ponadto uprzejmie informuję, iż nie było możliwe rozpatrzenie sprawy we wskazanym uprzednio terminie, z uwagi na obowiązek umożliwienia Stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tym z operatem szacunkowym, a także umożliwienie Stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie przewidywane jest do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi: Kinga Bryczek, kbryczek@um.warszawa.pl, telefon: 22-325-83-10,
adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-03-2020
Data wprowadzenia:  25-03-2020
 
 
Wprowadził Bryczek Kinga (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 25-03-2020
Aktualizujący Bryczek Kinga (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 25-03-2020
Zatwierdzający Bryczek Kinga (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 25-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-03-2020
Liczba odwiedzin: 44
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe