Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Ursynów.Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy, ul. Rosoła i Relaksowa dz. ew. nr 2/1 z obrębu 1-11-17 BM-WWO-DO.6833.19.2019.KBR

Ursynów.Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy, ul. Rosoła i Relaksowa dz. ew. nr 2/1 z obrębu 1-11-17 BM-WWO-DO.6833.19.2019.KBR

  Drukuj
 

Warszawa, 04 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: BM-WWO-DO.6833.19.2019.KBR

Z A W I A D O M I E N I E 

O TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W sprawie: odszkodowania ze specustawy drogowej za dz. ew. nr 2/1 z obrębu 1-11-17

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, w rejonie ul. Rosoła, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 2/1 z obrębu 1-11-17 o powierzchni 872 m2, przejętą na rzecz m.st. Warszawy decyzją Prezydenta m.st. Warszawy 299/URN/IN/2018 z dnia 21 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej powiatowej - ul. Rosoła na odcinku ul. Jeżewskiego – ul. Wąwozowa oraz drogi publicznej gminnej – ulicy Relaksowej na odc. ul. Wąwozowa – ul. Rosnowskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm. ) zwanej specustawą drogową, uprzejmie informuję, iż nie było możliwe rozpatrzenie sprawy we wskazanym uprzednio terminie, ze względu na konieczność przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie oraz zabezpieczenia środków na wypłatę ustalonego odszkodowania (kontrasygnata).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie merytoryczne w przedmiotowej sprawie przewidywane jest w terminie do dnia 31.03.2020 r.

 

Sprawę prowadzi: Kinga Bryczek, kbryczek@um.warszawa.pl, telefon: 22-325-83-10,
adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-12-2019
Data wprowadzenia:  04-12-2019
 
 
Wprowadził Bryczek Kinga (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 04-12-2019
Aktualizujący Bryczek Kinga (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 04-12-2019
Zatwierdzający Bryczek Kinga (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 04-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 53
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe