Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Rembertów, ul. Chełmrzyńska zawiadomienie o zebranym materiale i terminie zakończenia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z dz.ew. 19/4 obręb 3-07-03

Rembertów, ul. Chełmrzyńska zawiadomienie o zebranym materiale i terminie zakończenia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z dz.ew. 19/4 obręb 3-07-03

  Drukuj
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), dalej k.p.a., że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą ewentualnie składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (dalej u.g.n.) sposób korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Rembertów przy ul. Chełmżyńskiej, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA6M/00447557/3, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 19/4 z obrębu 3-07-03, zgodnie z ostateczną decyzją 12/2016 z dnia 21 lipca 2016r. Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu.
Z materiałem dowodowym zapoznać się można w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (sala obsługi mieszkańców – antresola), w godzinach pracy Urzędu.
Działając na podstawie art. 36 k.p.a., uprzejmie informuję, że ze względu na obowiązek umożliwienia Stronom zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym oraz umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-07-2019
Data wprowadzenia:  11-07-2019
 
 
Wprowadził Siedlecka Katarzyna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 11-07-2019
Aktualizujący Wiącek Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 08-10-2019
Zatwierdzający Wiącek Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 08-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-10-2019
Liczba odwiedzin: 149
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe